سوال : حکم استعمال حشیش چیست؟
دین و فطرت// پرسش و پاسخ// فتاوی// مباحث علمی تاريخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ Tavsiye Et Yazdır

سوال : حکم استعمال حشیش چیست؟ بعضی اشخاص هیچ آیه ویا حدیثی  در باره استعمال حشیش موجود نیست میفر مایند حقیقت این امر چیست؟

جواب: خداوند جل جلاله در قرآن کریم چنین میفرماید : (ای اهل ایمان! جز این نیست که خمرو قمار و بت هایی که [برای پرستش] نصب شده وپاره چوب هایی که به آن تفأل زده می شود، پلید و از کارهای شیطان است؛ پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید سوره مایده آیه ۹۰ ) کلمه خمر در آیه کریمه ذکر گردیده همه چیز هاییکه عقل انسانرا بپوشد یعنی  مختل تعادل روحی و روانی  انسان چه مایع با شد وچه سخت در برمیگیرد .

پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم نیز( کل مسکر حرام) هر چیزیکه انسان را بی خود بکند حرام هست فرموده اند.( مسلم اشربه ۷۳, ابو داود اشربه۵, ترمزی اشربه۱ ) شراب وبالعموم چیز هاییکه عقل انسانرا زایل میکند یعنی چیز هاییکه انسان را سکر ومست بکند اجتناب ورزیدن انسان از آنها امر شده هست بنا براین  با ید انسان از مواد مخدر خودشان را حفظ بکند

نوت: فا حشترین اشتبا ه راکه  بسیاری کس ها مرتکب میشوند برداشت غلط از کلمه خمر هست به این کلمه معنی شراب را میدهند فلهذا حرمت مواد مخدر را نیز دلیل از آیت وحدیث ندارند میفرمایند  اما این اشتباه هست بخواطریکه کلمه خمر همه چیز هاییکه انسان را بی خود یعنی سکر بکند  شا مل میبا شد  .

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş

ابراز نظر  
نظر خود را درباره اين مطلب بيان کنيد *
 

شوهد 367 مرة/مرات