حکم عملیات استشهادی از نظر قرآن وحدیث

عملیات استشهادی به طور کلی کار نادرست و غیر قابل قبول می باشد. چونکه راه مقابه با دشمن، انتحار (خودکشی) نیست، بلکه مبارزه و مقابله می باشد. این عملیاتهای انتحاری شهادت نیست. برخی از علمای دینی بر شهادت بودن این گونه عملیاتهای انتحاری فتوی صادر کرده اند. ممکن است که خداوند کسانی که فریب این … Okumaya devam et حکم عملیات استشهادی از نظر قرآن وحدیث