آیادردین اسلام زنان ناقص العقل وناقص الدین شمرده میشود؟

 سلام  واحترامات چند روز پیش در افغانستان یکتن از سخن گویان ویا حامی طالبان زنان را ناقص العقل وناقص الدین گفتند  آیا واقعا زنان در دین اسلام ناقص العقل ونا قص الدین محسوب میشود ؟ درین  باره دیدگاه استاذان وقف سلیمانیه را میخواهیم یاد بگیریم . وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته پیش از اینکه په … ادامه خواندن آیادردین اسلام زنان ناقص العقل وناقص الدین شمرده میشود؟