اوقات نماز و روزه در مناطق قطبی

خداوند شب و روز را آفرید و به مقدار معلوم قرار داده است. طبق فرمایشات قرآن کریم، هر مکانی که انسان رندگی می کند، هم شب و هم روز وجود دارد. در مناطقی که ما زندگی هستیم ، فکر می کنیم شب – یعنی ناریکیست. اما قرآن می فرماید که تاریکی شرط شب بودن نمی … ادامه خواندن اوقات نماز و روزه در مناطق قطبی