اُم المؤمنین عائشه‌ در چند سالگی با پیامبر (ص) ازدواج کرد؟ (2)‏

اُم المؤمنین عائشه‌ در چند سالگی با پیامبر (ص) ازدواج کرد؟ (2) مقاله حاضر را به وسیله یکی از کاربران گرامی دین و فطرت جناب آقای حسام  دریافت کردیم که بسیار سپاسگزاریم. نویسنده: سید عدنان فلاحی چهارم: می‌توان با روش دیگری هم سن ازدواج ایشان را به دست آورد و آن از روی سال ایمان … ادامه خواندن اُم المؤمنین عائشه‌ در چند سالگی با پیامبر (ص) ازدواج کرد؟ (2)‏