توسل چیست؟

  توسل یعنی هر آنچه که انسان توسط آن برای آمرزش گناهان و برآوردن حاجت خود به خدا متوسل شود و تقرب جوید مانند: اعمال نیک ، دعا و . . . ‎‎پس توسل عبارت است از اعمال و اسبابی که باعث تقرب و نزدیکی انسان به خدا ، برآوردن حاجات و اجابت دعای توسل … ادامه خواندن توسل چیست؟