حکم ازدواج صغیره از نظر قرآن وسنت

اسلام ازدواج را با عقد مشروع کرد که برای عقد هم دو شرط ضروریست: یکی بلوغ و دیگری رشد است. بلوغ جنسی با علائم خاص مثل احتلام شدن برای پسرها و دیدن عادت ماهانه برای دخترها، شروع می شود. اما رشد این است که فرد توانایی تدبیر امور خود را داشته باشد. اما جمهور فقهاء … ادامه خواندن حکم ازدواج صغیره از نظر قرآن وسنت