در باره زیارت قبور پروفیسور عبد العزیز بایندر جواب میدهد

پروفسور عبد العزیز بایندر جواب می دهد (زیارت قبور) سوال : زیارت قبر مردگان را چگونه باید انجام داد؟ جواب : پیامبرصلی الله علیه وسلم در مورد زیارت قبر مردگان چنین می فرماید: به زیارت قبرها بروید، مرگ را به  شما یادآوری می کند. (ابن ماجه سنن، جنایز، ۴۷). زیارت قبر و مقبره هابا اصل … ادامه خواندن در باره زیارت قبور پروفیسور عبد العزیز بایندر جواب میدهد