نظر اسلام درباره برگزاری جشن عروسی چگونه است؟

  در دین اسلام، دستورهای فراوانی برای ایجاد شادی و سرور، وارد شده است. از جمله برگزاری جشن عروسی  روایات فراوانی از رسول خدا هست. دین مبین اسلام   برگزاری جشن عروسی را مجاز می شمارد. و حتی اعلام کردن ازدواج با دف زدن هم اشکال ندارد.  در روایت  از پیامبر (ص) در این باره، چنین … ادامه خواندن نظر اسلام درباره برگزاری جشن عروسی چگونه است؟