دين وفطرت
آيا اسم فرزند را می توان “رسول” ناميد؟

آيا اسم فرزند را می توان “رسول” ناميد؟

واژه “رسول” به معنای پيغام آور، پیام رسان ، فرستاده شده می باشد و نامگذاری فرزندان بنام “رسول” مشکلی ندارد. ولی نامیدن کسی به نام “رسول الله” نامناسب است. دلیلش این است که می دانید واژه “رسول الله” به معنای “رسول خدا” است و رسول خدا به کسی می گویند که خدای متعال به وی وحی کرده باشد.

باید بین این دو تفاوت قائل شویم و به دین خود احترام بگذاریم و نباید به کسانی که می خواهند دین مارا تحریف کنند  فرصتی بدهیم تا مردم را با چنین کلماتی گمراه کنند.

 علاوه بر این بعضی ممنوعیت‌های وجود دارد که در هنگام نام نهادن باید از آن دوری کرد. از جمله نامهایی که اشاره به بندگی غیر خدا باشد: مثلا، عبد النبی، عبد الحسن، عبد الحسین و الخ..

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید