دين وفطرت
آيا سوگند به غير خدا جایز است؟

آيا سوگند به غير خدا جایز است؟

سوگندهای قران کریم مختلف است. خدای متعال در قران کریم به چند چیز قسم می خورد.   خدا در قران  آفتاب، ماه، صبحگاهان، شب و روز و الخ. قسم یاد کرده است. آیا ما هم می توانیم به مخلوقات قسم یاد کنیم؟  چون مرسوم است که انسانها به جان فرزندانشان و ابوینشان و به  نامهای مقدس  قسم می خورند. آیا این چنین سوگندها جایز می باشد؟

در قسم باید به چیزی قسم خورد که اگر قسمخور دروغ گفته باشد، آن چیزی که به آن قسم خورد باید قدرت مجازات آن فرد را داشته باشد. لذا آن چه که به آن می شود قسم خورد، فقط خداوند متعال است. دلیل حرمت قسم خوردن به غیر خدا مساوی با شرک خواهد شد. و آن که بعضی ادعا دارند می شود به غیر خدا قسم خورد و دلیل شان تعداد زیاد قسم های خداوند در قرآن کریم است، این  غیر قبول است. چرا که انسان  برای ایجاد باور در طرف مقابل، شاید نیازی به “قسم” خوردن  دارد،  اما  خداوند قسم را برای اثبات صداقت خود نمی خورد، بلکه برای نشان دادن. در نظر ما قسمخوردن غیر از خدا شرک می باشد، چون چنین تعظیم و بزرگداشتی جز برای خداوند، برای کسی صحیح نیست.

علاوه بر اینها ما در سیره نبویه ندیدیم که پیامبر گرامی (ص) غیر از خدا قسم خورده باشد. قران کریم در این باره می فرماید:

“وَیَسْتَنْبِئُونَکَ أَحَقٌّ هُوَ .  قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ . وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ” (یونس: ۵۳).

“از تو می‌پرسند که آیا آن (رستاخیز و عذابی که می‌گویی) راست است؟! بگو آری، به خدا سوگند قطعاً راست است و شما نمی‌ توانید درمانده و ناتوان سازید”.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید