دين وفطرت
آیاقرآن تنها منبع شریعت هست ویا پیامبر(ع) می تواند احکام را تأسیس کند؟

آیاقرآن تنها منبع شریعت هست ویا پیامبر(ع) می تواند احکام را تأسیس کند؟

آیا قرآن کریم تنها منبع شریعت هست ویا پیامبر(ع) می تواند احکام را تأسیس کند؟

 قبلاز همه باید بگوئیم که بلی قرآن کریم تنها وتنها منبع شریعت هست ومیباشد  دیگر علوم هائیکه موجود هست همه اش گرفته شده از قران کریم هست وپیامبر صلی الله علیه وسلم از پیش خودش هیچ خکم را نمیتواند بنا نهد مگر از قرآن کریم  به آن اشاره شده باشد متاسفانه
بعضا برخی منظور ما را مبنی بر آن که قرآن تنها منبع شریعت می باشد را ‏اشتباه می فهمند و می گویند که ما دشمن نبی و یا ائمه هستیم. در توضیح این ‏مسئله باید بگوییم که منظور ما از قبولی تنها منبع شریعت آن است که بقیه ‏منابع در طول آن قرار دارند نه در عرض آن. به این خاطر میزان صحت ‏حدیث آیات قرآنی کریم می باشند. الآن فقط با آوردن آیات مسئله را بیان خواهیم ‏کرد. در سوره (الحاقه ) چنین آمده است:‏
كه [قرآن] قطعا گفتار فرستاده ‏ا ى بزرگوار است *و آن گفتار شاعرى نيست ‏‏[كه] كمتر [به آن] ايمان داريد *و نه گفتار كاهنى [كه] كمتر [از آن] پند ‏مى‏گيريد *[پيام] فرودآمده ‏اى است از جانب پروردگار جهانيان * و اگر [او] ‏پاره‏اى گفته‌ها بر ما بسته بود *دست راستش را سخت مى‏گرفتيم *سپس رگ ‏قلبش را پاره مى‏كرديم *و هيچ يك از شما مانع از [عذاب] او نمى‏شد * و در ‏حقيقت [قرآن] تذكارى براى پرهيزگاران است * و ما به راستى مى‏دانيم كه از ‏‏[ميان] شما تكذيب‏ كنندگانى هستند
‏ در سوره اسراء چنین آمده است:‏
و چيزى نمانده بود كه تو را از آنچه به سوى تو وحى كرده ‏ايم گمراه كنند تا ‏غير از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگيرند *و ‏اگر تو را استوار نمى‏داشتيم قطعا نزديك بود كمى به سوى آنان متمايل شوى * ‏در آن صورت حتما تو را دو برابر [در] زندگى و دو برابر [پس از] مرگ ‏‏[عذاب] مى‏چشانيديم آنگاه در برابر ما براى خود ياورى نمى ‏يافتى ‏
در آیات ذیل طلب کفار و حقیقت نبوت مطرح می شود: ‏
و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود آنانكه به ديدار ما اميد ندارند ‏مى‏گويند قرآن ديگرى جز اين بياور يا آن را عوض كن بگو مرا نرسد كه آن ‏را از پيش خود عوض كنم جز آنچه را كه به من وحى مى‏شود پيروى نمى‏كنم ‏اگر پروردگارم را نافرمانى كنم از عذاب روزى بزرگ مى‏ترسم *بگو اگر ‏خدا مى‏خواست آن را بر شما نمى‏خواندم و [خدا] شما را بدان آگاه نمى‏گردانيد ‏قطعا پيش از [آوردن] آن روزگارى در ميان شما به سر برده‏ام آيا فكر ‏نمى‏كنيد * پس كيست‏ ستمكارتر از آن كس كه دروغى بر خداى بندد يا آيات او ‏را تكذيب كند به راستى مجرمان رستگار نمى‏شوند * و به جاى خدا چيزهايى ‏را مى‏پرستند كه نه به آنان زيان مى‏رساند و نه به آنان سود مى‏دهد و مى‏گويند ‏اينها نزد خدا شفاعت گران ما هستند بگو آيا خدا را به چيزى كه در آسمانها و ‏در زمين نمى‏داند آگاه مى‏گردانيد او پاك و برتر است از آنچه [با وى] شريك ‏مى‏سازند
در دیگر آیات چنین آمده است:‏
و چون قرآن بخوانى ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند پرده‏اى ‏پوشيده قرار مى‏دهيم * و بر دلهايشان پوششها مى‏نهيم تا آن را نفهمند و در ‏گوشهايشان سنگينى [قرار مى‏دهيم] و چون در قرآن پروردگار خود را به ‏يگانگى ياد كنى با نفرت پشت مى‏كنند
‏ بله، برخی افراد اصرار دارند که قرآن کامل نیست و نیاز به احادیث دارد. ‏حتی می گویند که نیاز آیه به حدیث از نیاز حدیث به آیه بیشتر است (!؟) از ‏کجا به کجا رسیدیم! ‏لطفا به این آیه های قرآن کریم با دقت کامل تفکر وتعمق بکنید خواهیم در یافت قرآن کریم تنها وتنها منبع شریعت هست دیگر علم ها گرفته شده از قرآن کریم هست احادیث نیز  به آیه های قرآن کریم موافق باشد با ید به آن عمل کرده شود وگرنه باید طبق آیه های قرآن کریم عمل کرد  این عقیده مسلمین خیلی وخیم وخطر ناک هست میگویند که به خاطر برداشت درست از دین اسلام نمیشه تنها به قرآن اکتفا کرد

ما را در فضای مجازی دنبال کنید