دين وفطرت
آیا آب زمزم از بهشت جاری می شود؟

آیا آب زمزم از بهشت جاری می شود؟

در اثنای موسم  حج  زواران به حجر الاسود و آب زمزم اهمیت زیادی می دهند. و روایات فراوانی وجود  دارد که گویا  حجر الاسود و آب زمزم  از بهشت نازل شده اند. آیا اینها صحیح است؟

جواب:

جنت به معنی باغ است.معلوم است که در زیز زمین بهشت موجود نیست و این دلیل است که زمزم از جنت جاری نمی شود. در کتاب مقدس ما قران کریم ذکر می شود که بهشت در بالای آسمانها واقع است:

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى‌ . عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى‌

نزد سدرة المنتهى. كه بهشتِ امن نزد آن است. (سوره نجم 14-15)

یکی از اعجاز خدای تعالی این است که سالهای زیادی ملیونها انسان از آب زمزم استفاده می کنند و می خورند  اما از این آب کاهش به نظر نمی خورد. آب زمزم بهترین آب روی زمین است.  پس زمزم دارای گواراترین آب، و نیز هیچگاه متعفن نمی گردد و شفای بیماری است و هیچگاه نمی خشکد. چنانچه  عبدالمطلب هنگام پیدایش دوباره زمزم در خواب دید که در حالیکه حفر می کند، نه می خشکد و نه متعفن می گردد. چند بار این خواب را دید. 

ولی هر چند گاهی برخی از افراد سعی در مخدوش نمودن افکار در خصوص آیات الهی را دارند، چنانچه در سال 1921، یک دکتر مصری طی نامه ای به مطبوعات اروپائی اظهار داشت که آب زمزم برای آشامیدن مناسب نیست، اظهارات ایشان مبنی بر این بود که چون خانه کعبه در محل گودی قرار دارد "پائین تر از سطح دریا" و در مرکز شهر واقع گشته، در نتیجه نفوذ آبهای زائد مختلف شهر به این چاه، آب آن آلوده شده است.

و برای اثبات کذب اطهارات این دکتر مصری دولت عربستان دستور داد تا نمونه ای از آب زمزم را جهت آزمایش و صحت قابل شرب آن به آزمایشگاه های اروپا ارسال نمایند.

در این زمان بود که "طارق حسین ریا" مهندس شیمی می گوید: موظف شدم تا این امر مهم را به انجام برسانم، هنگامیکه به مکه آمدم و برای انجام ماموریتم با مقامات مسئول خانه خدا صحبت کردم، زمانی که به چاه زمزم رسیدم برایم مشکل بود باور کنم، این چاه که بیشتر به اندازه یک حوض و ابعادی در حدود 18 در 14 فوت داشت همان چاهی است که قرنها پیش در زمان حضرت ابراهیم  بوجود آمده و هر ساله حاجیان ملیونها گالون آب از آن برداشت می کنند.  پس از تکمیل مشاهداتم نمونه هائی را از آب چاه جهت انجام آزمایشات در آزمایشگاه های اروپایی برداشتم. نتایج آزمایشات به عمل آمده بر روی نمونه های زمزم در اینجا و اروپا تقریبا یکسان بود. اما نکته دیگر که بیشتر حائز اهمیت است این است که آب زمزم حاوی فلوراید و دارای خاصیت میکروب کشی قوی می باشد، نتایج آزمایشات در اروپا نشان می دهد که این برای آب آشامیدن بسیار مفید است. از این رو کذب اظهارات این دکتر مصری کاملا روشن گردید.

 بنابر این روایاتی که شما شنیدید دور از حقیقت و دروغ است.  

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید