دين وفطرت
آیا آنان که از قران و احکامش بی خبر هستند، حکم آنها چیست؟

آیا آنان که از قران و احکامش بی خبر هستند، حکم آنها چیست؟

در آیه 81   سوره آل عمران  (جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ..)   " شما را فرستاده‏ اى آمد كه آنچه را با شماست تصديق كرد… " که می فرماید  منظور از لفظ "فرستاده ای " کتاب خدا است و کسی که او را تبلیغ می نماید. از منظر دین مبین اسلام برای رسیدن به هدف، بهره گیری از تبلیغات صحیح ضرورت دارد.

آگرچه حقایق  دین مبین ما در زبان مادری  آنها  و طبق دستور قرآن که باید با دقّت لازم به تبلیغ صحیح حقایق اسلامی بپردازند   به آنها نرسانده باشد،  در آنصورت قطعا شروط ایمان آنها به قران کریم  انجام نشده است. چون برهمه ما معلوم است که دین اسلام و قران کریم و حضرت محمد (ص) در این کشورها چطور معرفی شده است.

در نتیجه برای این که  حقانیت دین اسلام و قران کریم برایشان مشخص نشده باشد،  و اگر منكر خدا و یا مشرك نباشند، در آخرت بهره و نصیبی  دارند، احتمال  از بهشت  برخوردار می شود. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید