دين وفطرت

آیا آندوسکوپی کردن روزه دار در ماه رمضان روزه او را باطل می کند؟

پاسخ:

آندوسکوپی روشی است که پزشک با استفاده از ابزارهای تخصصی به نام آندوسکوپ اندام های داخلی مشاهده می کند و از معده برای آزمایش چیزی می گیرند.

هرگاه در آندوسكوپى چيزى وارد حلق نشود و لوله نيز آلوده به روغن نگردد اشكال ندارد. ولى بخور و عرق علفيات ويا داروهاى شيميايى كه بخار را وارد مجارى تنفس مى كند یا چیزی بعنوان تغزیه به معده وارد می کند از جمله داروها در این صورت روزه را باطل می کند. در این حال باید قضای همان روز را بعد از رمضان بگیرد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید