دين وفطرت
آیا احکام فقهی را باید بدون چون و چرا و تعبدی قبول کرد؟

آیا احکام فقهی را باید بدون چون و چرا و تعبدی قبول کرد؟

سلام علیکم.

 می خواستم بدانم که آیا احکام فقهی را باید بدون چون و چرا و تعبدی قبول کرد؟ و یا میشود در مورد چرایی آنها و اینکه چرا اینگونه حکم شده ، سوال کرد. با تشکر

و علیکم السلام

ما قبول نداریم که احکام فقهی چرا ندارد. و البته در باره احکام فهمیدن چرایی آن ضرر ندارد، چه بسا می تواند مفید هم باشد.  چرا که بعضا کمک بر آشکار شدن اشتباهات در فتاوی را نشان می دهد. مسلمان می تواند از اهل علم  در باره احکام سوال کند تا خودش نیز پیشرفت نماید. علاوه بر این، این را باید توجه داشت که عقل آدمی محدود است و نمی تواند به همه جزئیات احکام دسترسی پیدا کند. ولی نباید این را هم فراموش کرد که به  طور کلی در تمام موارد احکام بدانیم که هر حکمی که اهل علم می دهد  حکمتی خاصی دارد، گرچه ممکن است بر اثر کمی اطلاع و عدم احاطه بر تمام مسایل نتوانیم آن را کشف کنیم، ولی تعبداً آن را می پذیریم. مثلا عدد رکعات نمازها را می توانیم نمونه بیاوریم. اگر بپرسند چرا نماز ظهر چهار رکعت است؟ تنها یک پاسخ قطعی دارد و آن این که چون خداوند دستور داده و ماهیت این عبادات تسلیم و تعبد است. و مساله رکعات نماز فقط در دین ما نیست، قبل از اسلام هم امتهای قبلی اینچنین نماز می خواندند و این امر الاهی است که تمام ادیان ان را انجام دادند.

  وقتی  اهل علم صراحتا یک حکم را می دهد باید عمل کرد، و جستن جرایی آن منافاتی با اطاعت ندارد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید