دين وفطرت

آیا اشکال دارد که مسلمان از سحر و جادو استفاده کند؟

با توجه به آیات قرانی  می گویم که  تکیه گاه مسلمان در سختی ها و شداید  فقط خداوند متعال است. و همچنین در آیات قرآن کریم  هیچ‌گونه تأییدی نسبت به این مساله وجود ندارد، و صمیمانه باید باور داشت که سرنوشت انسان‌ها در دست خدا و در گرو عملشان است نه اینکه در دست ساحران و جادوگران که مردم را فریب می دهند. بايد گفت طبق نص صريح قرآن كريم، شيطان دشمن انسان است و همواره سعی می نماید تا  انسانها را از راه خدای متعال  منحرف كند.

بقول حضرت یوسف (ع) در قران کریم ”  قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبّى أَحْسَنَ مَثْوَاىَ” يوسف گفت: پناه به خدا، او پروردگار من است، جايگاهم را نيكو داشت. برای مسلمان تنها پناهگاه خداست که در چنين شرايطى سخت و بحرانى براى رهايى از چنگال وسوسه‏هاى شيطانى، تنها راه فرار را پناه بردن به خدا مى‏داند، خدايى كه خلوت و جلوت براى او يكسان است.

در آیه ۶۶ سوره طه در حکایت حضرت موسی (ع) می خوانیم که  ریسمان‌ها و عصاهای ساحران زمان موسی در اثر سحر، خیال می‌شد که حرکت می‌کنند. در آیه ۱۱۶ سوره اعراف نیز آمده است؛ هنگامی که ریسمان‌ها را انداختند، چشم‌های مردم را سحر و آن‌ها را ارعاب کردند.  حتی برخی کارشناسان معتقدند که ساحران در درون روده گوسفند جیوه پر کرده و به صورت عصی در آورده بودند و وقتی آن را بر روی شنهای داغ انداختند چون جیوه در مقابل حرارت واکنش نشان می دهد گویی مار در حال حرکت می آمد. بنابر این از این آیات روشن می‌شود که سحر دارای حقیقتی نیست که بتوان در اشیا تصرفی کند و اثری بگذارد بلکه این چشم‌بندی ساحران است که آنچنان جلوه می‌دهد.

در اين آيات بدين نكته توجه داده شده كه ساحران، واقعیت کاری را که انجام می دهند، از انسانهای دیگر پنهان می کنند و کارهایی که انجام می دهند را به صورت کارهای مافوق قدرت نمایش می دهند. در نتیجه انسانها را تحت تاثیر قرار داده و فریب می دهند، به همین سبب کاری که آنها انجام می دهند حرام است. و همچنین چون ادعا می کنند که با انسانهای دیگر متفاوت هستند و خداوند به آنها قدرتی داده که به کسان دیگر نداده است و آنها می توانند از یک سری قدرتهای الهی استفاده کنند هم در عین حال شرک ورزیده و مشرک به حساب می آیند.

بنابر این استفاده کردن از سحر و جادو مجاز نیست و قطعا حرام است.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید