دين وفطرت
آیا به زنان نامحرم دست دادن یعنی مصافحه نمودن حرام هست ؟

آیا به زنان نامحرم دست دادن یعنی مصافحه نمودن حرام هست ؟

مرجع اصلی برای پاسخ دادن به چنین پرسشها اولا قرآن کریم و بعد سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم است. اگر قرار باشد کاری را حرام بدانیم باید در قرآن کریم آیه واضح وآشکار درین باره موجود باشد میدانیم که در قرآن کریم در باره حرمت مصافحه ای مرد بازن نا محرم موجود نمیباشد فقط در یک آیه در قرآن کریم

خداوند جل جلاله چینین میفرماید :

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاء سَبِیلًا [۱]

و به زنا نزدیک مشوید چرا که آن همواره زشت و بد راهى است.

کسانیکه دست دادن مرد با زن نامحرم را حرام میدانند به این آیه کریمه استدلال میکنند درین آ یه کریمه از مصا فحه یعنی دست دادن مرد بازن نامحرم بحث نمیکند صرف به زنا نزدیک مشوید میفرماید درین صورت قضاوت به خود شما میماند آیا شما وقتیکه با یک زن نامحرم مصافحه بکنید در وجود تان کدام حرکت شهوانی حس میکنید ویا نی اگر حس میکرده باشید یاید با زن نامحرم دست مدهید اگر صرف از روی عادت وکلتور دست میداده باشید وحس شهوت ازین عمل تان بیدار نشود درین صورت میتوانید بازن نامحرم مصافحه بکنید هیچ مشکلی ندارد .
ومن الله التوفیق

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها