دين وفطرت
آیا بدون طریقت می توانیم پیرو قران باشیم

آیا بدون طریقت می توانیم پیرو قران باشیم

دین مبین اسلام را طریقت نجات نمی بخشد بلکه قرآن  نجات می بخشد، قرآن و سنت اصل اسلام هستند و هیچ طریقتی بهتر از قرآن  وجود ندارد و بلکه خود طریقت ها مشکل دارند ومتفاوت از هم هستند و افرادی که خود را مرشد در طریقت می خوانند چه بسا عقاید خرافی و یا اعمالی خارج از قران دارند از جمله ی این نا هنجاریهای عقیدتی ، برتری جویی مرشد از سایر افراد است که برای خود شخصیت عظیمی که بالاتر از جایگاه انسان قایل می شود و اطرافیان نیز به این شخص با جایگاه ویژه می نگرند و تفوق برای او قایل می شوند. چنین رویکردی افراد را به بوسه زدن دست و پای او وا میدارد چرا که آنها گمان می کنند بوسه زدن دست و پای او مایه ی خیر و برکت است و اینگونه با عقاید مردم بازی صورت گرفته و باعث تضعیف ایمان مردم می شود ووو… .
 کسانی از عالمان که به طریقت گرایش دارند تنها دلیلش تلمذ آنها پیش چنین اساتیدی بوده است و آنها به دلیل محبت زیادی که به اساتید خود دارند و طبیعی هم است حاضر به رد کردن آن نیستند

از تفرق و افراط نجات حاصل کنیم چنانچه الله تعالی فرموده است :
وَمَنْ یُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنْ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُوْلَئِکَ رَفِیقًا (نساءآیه 69).
 و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند،  همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان؛ و آنها رفیقهای خوبی هستند.
وَمَا آتَاکُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو (حشرآیه7)
آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید (و اجرا کنید)، و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید.
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ (سوره انعام آیه153)
این راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید .
 برخی بر این باورند که طریقتی ها پیروان خود را به اتباع از سنت پیامبر گرایش می دهند لذا پس خوب است، اینگونه پاسخ می دهیم :
برای پیروی ازقران ، نیازی به طریقت کسی نیست و بدون طریقت می توانیم پیرو قران باشیم .
می گویند، اهل طریقت افراد صالحی هستند ، اینگونه پاسخ می دهیم :
 معیار صالح و نا صالح بودن اشخاص، قرآن  است نه عقل هر انسان ، بنابر این اگر اشخاصی در ترازوی قرآن  مورد تایید قرار گرفتند صالح هستند و اگر در ترازوی قرآن  تایید نشدند صالح به حساب نمی آیند حتی اگر عقل تایید نکند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید