دين وفطرت
آیا برای انجام سجده تلاوت وضو گرفتن واجب است؟

آیا برای انجام سجده تلاوت وضو گرفتن واجب است؟

اکثریت علماء سجده تلاوت را جز نماز دانسته  و آن شرایطی که برای نماز واجب می باشد مانند وضو و قبله و ستر العورت را از  شروط آن حساب کرده ند. ولی  در این مورد امام شوکانی می فرماید:

در باره وضو گرفتن هنگام  سجده تلاوت دلیلی نداریم. از سیره نبوی می بینیم که  حین قرائت آیه سجده آنان که برابر با رسول خدا (ص) بودند سجده می کردند. و رسول خدا از آنها وضو گرفتنشان را طلب نکرده است. و حتی مشرکین مکه هم برابر با آنها سجده می کردن که بی شک آنها بدون وضو بودند. (بخاری، سجود القران-4)

از آنجاییکه این سجده، نماز بحساب نمی‌آید پیامبر صلی الله علیه و سلم بدون وضو و بدون رو کردن به قبله هر طوری که ممکن بود آن را بجای می‌آورد، پیامبر (ص) فرمود : “صلاة اللیل و النهار مثنی مثنی” «نماز (سنت) شب و روز دو رکعت دو رکعت است» پس آنچه که کمتر از دورکعت باشد، نماز نیست مگر اینکه دلیل قاطعی درباره آن بیاید که ثابت کند نماز است مانند طواف و وتر و نماز جنازه، و این در حالی است که هیچ نصی مبنی بر اینکه سجده تلاوت نماز باشد وجود ندارد.

در آیه 6 سوره مائده خدای متعال طریقه وضو را ذکر کرده و آشکارا بیان کره است که وضو گرفتن برای ادا کردن نماز واجب است. اما سجده تلاوت نماز نیست و بدون وضو می توان آن را انجام داد.

خلاصة الکلام برای انجام سجده  تلاوت، وضو و رو به قبله بودن لازم نیست. گفتن ذکر سجده هم لزومی ندارد. در صورت تمایل می‌توان ذکرهای مختلفی را در سجده گفت.

 

نظریه

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید