دين وفطرت
آیا برنامه های قران در موبایلها حکم مصحف دارد؟

آیا برنامه های قران در موبایلها حکم مصحف دارد؟

یا برنامه های قران در موبایلها حکم مصحف دارد؟

و برای لمس آن وضو واجب است؟

( خیر نیازی نیست زیرا نرم افزارهاي قرآن که در گوشي هاي مختلف موبايل نصب مي شوند و شخص مي تواند از روي آن قرائت کند، اينگونه قرآنها حکم مصحف قرآن را ندارند، بنابراين لمس آنها بدون داشتن طهارت (اصغر يا اکبر) جايز است، زيرا حروف قرآن در موبايل همانند حروف آن در مصاحف نيست، و اين موبايل اصلا قرآن نيست! هرچند که مي توان از روي آن قرآن خواند، بلکه هم شامل قرآن است و هم ابزارها و امکانات ديگري دارد که در کل به يک دستگاه کامپيوتري کوچک تبديل شده و همانند کتاب قرآن نيست و حکم آنرا هم ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید