دين وفطرت
آیا برگذاری جشن میلاد النبی یک وجیبه دینی هست؟

آیا برگذاری جشن میلاد النبی یک وجیبه دینی هست؟

نخیر بر گذاری جشن میلاد النبی یک وجیبه دینی نیست بالعکس یک بدعت هست 300 سه صد سال بعداز رحلت پیامبر اسلام این بدعت احداث شده هست

این جشن در حقیقت از نا حیه مسلمان خیلی سوال بر انگیز هست چون مسلمانان به جشن کریسمس مخالفت نشان میدهند اما خود شان عین خطا را به خاطر کسب ثواب انجام میدهند چون کریسمس نام یکی از بزرگترین مراسم های بین الملی در سراسر جهان است که در کشورهای مختلفی برگزار می شود. این جشن مختص به پیروان دین مسیحیت است و به مناسبت سالروز تولد حضرت مسیح جشن گرفته می شود. مسلمانان این جشن را حرام میدانند درین خصوص مسلمانان حق به جانب هستند اما خود مسلمان ها عین اشتباه را انجا م میدهند اگر گرامی داشت میلاد النبی ثواب میبود ویا یک وجیبه دینی میبود  خلفاء چهار گانه ویا به تعبیر دیگراصحاب تابعین وتبع تا بعین  روز تولد پیامبر را حتما گرامی داشت مینمودند اما چنین یک تطبیقاتی در زمان انها موجود نمیباشد. پس معلوم میشود که گرامی داشت میلا د النبی  یک بدعت هست سه صد سال بعداز تولد پیامبر ایجاد شده هست.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید