دين وفطرت
آیا بزرگترین مرشد حضرت محمد (ص) است؟

آیا بزرگترین مرشد حضرت محمد (ص) است؟

آیا بزرگترین مرشد حضرت محمد (ص) است؟

جواب:

بله، بزرگترین مرشد و راهنمای بشر  برای رسیدن به هدایت حضرت محمد علیه السلام می باشد. قرآن کریم،  کتاب ارشاد و تربیت و هدایت است که پیامبر خدا را نیز  به این مرتبه رسانده است. محمد علیه السلام قران کریم را هم تبلیغ می کرد و هم خودش برای مردم نمونه ای خوب بود.هدف مهم آن حضرت ترویج مکارم اخلاق بوده است و خود حضرت نیز بیش از دیگران به الگوهای اخلاقی آراسته بوده و الگویی برای همه محسوب می‌شود. در این معنی وی بزرگترین مرشد امت است.

اما آن اسوه و الگوی که برای ابد می تواند به عنوان الگو مطرح بماند و تمام بشریت را به سوی خود جذب نماید کتاب خدا است که بعد از رحلت حضرت محمد علیه السلام  بزرگترین مرشد محسوب می شود.  چرا که فراگیری آن در تمام اعصار می تواند مردم را به سمت کمال هدایت کند.

در این مورد خدای متعال در قران کریم می فرماید:

پس به آنچه به سوى تو وحى شده است چنگ د رز ن كه تو بر راهى راست قرار دارى. و به راستى كه [قرآن] براى تو و براى قوم تو [مايه] تذكرى است و به زودى [در مورد آن] پرسيده خواهيد شد (زخرف 43-44)

آیدین ملاییم

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید