دين وفطرت
آیا بلعیدن آب دهن روزه را میشکند؟

آیا بلعیدن آب دهن روزه را میشکند؟

یکتن از زایرین وبسایت دین وفطرت چنین یک سوال را مطرح نموده خواستم آن سوال را باجوابش بدون اینکه هویت آن پرسنده را ذکر بکنم همراه شما خوانندهگان نیز شریک بسازیم طوریکه شما میدانید ما هر گونه سوالات دینی شما را در آینه قران کریم جواب میدهیم سوال پرسنده چنین بود : سوال من در ارتباط به اینکه در ماه رمضان در صورت زیاد شدن لهاب دهن و آمدن تف از معده به دهان این کار باعث اذیت من میشه لطفا در این مورد که آیا دوباره رفتن آب دهن به معده به روزه کدام مشکل دارد یا نه؟

وعلیکم السلام برادر محترم خداوند طاعات وعبادات تان را در در گاه خود قبول ومقبول گرداند بیاییم به جواب سوال شما : دوست عزیز دوباره رفتن لعاب ویا آب دهن به معده کدام اشکالی به روزه شما وارد نمیکند روزه را سه چیز فاسد میکند خوردن نوشیدن وممارست جنسی آب دهن ویا بلغم همه کس انرا میببلعد اجتناب از بلعیدن آب دهن محال هست بنا بر این هیچ اشکالی به روزه شما وارد نمیکند شما به خیال راحت روزه تان را بگیرید در پناه خدا باشید.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید