دين وفطرت
آیا بورس از دیدگاه اسلام اشکال دارد؟

آیا بورس از دیدگاه اسلام اشکال دارد؟

درآمد و کسبی که از طریق بورس و خرید و فروش اوراق بهادار بدست می آید (با وجود امکان کم یا زیاد شدن  شاخص بورس) قمار محسوب نمی شود.
فرق قمار و بورس این است که در قمار؛ خوردن مال به باطل؛ یعنی: بدون مجوز یا عقود شرعی است، ولی در بورس اگر بر اساس عقود شرعی و اسلامی عمل شود خرید و فروش بی اشکال است.
از نظر اسلام؛ اگر هر نوع معاملات (مانند: بورس، خريد و فروش سهام و…) و نیز اینکه کسی کار خود را خرید و فروش سهام قرار دهد، در صوی که عقود و معالات صوری نباشد و مطابق با احكام شرع و قوانین باشد و فروشنده واقعاً مالک باشد یا از طرف مالک وکیل باشد و خریدار واقعاً مالک و صاحب جنس خریده شده شود، اشكال ندارد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید