دين وفطرت
آیا بوسه روزه را باطل می کند؟

آیا بوسه روزه را باطل می کند؟

آیا بوسه روزه را باطل می کند؟

بوسيدن همسر و ملاعبه زن با شوهر روزه را باطل نمی کند، بوسيدن همديگر بدون قصد بيرون آمدن منی اشکالی ندارد و روزه صحيح است .اما اگر قصد بيرون آمدن منی باشد و مني بيرون آيد، روزه باطل می شود.

توجه  شما را به روایتی كه از یکی از صحابه روايت گرديده است جلب مينماییم:

روایت شده که عمر(رض) در حال روزه‌داری همسرش را بوسید، سپس در این باره از پیامبر-ص- پرسید.

رسول خدا (ص) فرمود:

“آیا اگر به هنگام گرفتن وضو مضمضه کنی روزه‌ات باطل می‌شود؟ پس بوسیدن همسر نیز همین حکم را دارد (یعنی روزه را باطل نمی‌کند)”

(سنن ابوداود، شماره2385)

ما را در فضای مجازی دنبال کنید