دين وفطرت
آیا بوسیدن لب ها گناه دارد؟

آیا بوسیدن لب ها گناه دارد؟

آیا بوسیدن لب ها گناه دارد؟

بوسیدن لبهای همدیگر زوجین اشکال شرعی ندارد و حلال است. و بالعکس بوسیدن و لمس کردن قبل از جماع بهتر است. آنچه در مورد آمیزش جنسی  ممنوع است:  دخول به آلت زن در حالت حیض،  یعنی  کسی با همسرش در حال حيض از راه جلو نزديکي کند و نزدیگی از راه پشت در هر حال حرام می باشد

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها