دين وفطرت
آیا تراشیدن ریش حرام است؟

آیا تراشیدن ریش حرام است؟

 

سوال:

آیا تراشیدن ریش حرام است؟

پاسخ:

دانستیم که پوشیدن حجاب برای زنان واجب است و ترک آن در دین ما گناه می باشد. پس حکم تراشیدن ریش چیست؟

در کتاب مقدس در باره واجب بودن ریش آیه ای وجود ندارد. ولی در باره پوشاند حجاب آیات فراوانی دارد.

تراشیدن ریش از نظر علمای بزرگ حرام شناخته نشده است و لی در یک جامعه ای که ریش مدلی مسلمان محسوب می شود آنجا مردها مستحب است که ریششان را نزنند.

در مورد تراشیدن ریش با تیغ و ماشینی که مثل تیغ از ته می‌تراشد، در بين فقها و علماء چند نظر وجود دارد. همه به صراحت فتوا به حرمت نداده اند ؛ بلكه برخي فتوا داده  و برخي بنا بر احتياط واجب تراشيدن ريش را جايز ندانسته اند .  اما تقريبا اكثر قريب به اتفاق مراجع در طول تاريخ اسلام تراشيدن ريش را مجاز نشمرده اند ؛ دلیل این مسئله روایات و سیره قطعی و مسلّمي است که به زمان پیامبرمتصل است .

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید