دين وفطرت
آیا تناقض بین آیات 155 بقره و 69 مائده وجود دارد؟

آیا تناقض بین آیات 155 بقره و 69 مائده وجود دارد؟

آیا تناقض بین آیات 155 بقره و 69 مائده وجود دارد؟
پرسش: در آیه 155 سوره بقره آمده است که خداوند همه مؤمنان را با ترس، گرسنگی و… می آزماید. آیا در آیه 69 سوره مائده آمده است که مؤمنانی که عمل صالح انجام دهند ترسی ندارند. آیا منافاتی بین آیات بالا وجود ندارد؟
پاسخ: آنچه که در آیه 155 بقره آمده، ترس از جنگ و دشمن و پیامدهای جنگ است که قحطی و گرسنگی و نقص اموال را در پی دارد؛ لذا منظور از امتحان الاهی، به ترس و گرسنگی و …، ترس نسبت به امور دنیوی است. اما مراد از عدم ترس در آیه 69 سوره مائده، برای مؤمنان و کسانی که کارهای نیک و شایسته انجام دادند، نداشتن ترس و اندوه نسبت به تباه شدن عمل یا از بین رفتن پاداش، قبول نشدن توبه و ترس از آخرت است که مؤمنان که اعتقاد دارند و اعمال صالح انجام داده اند، این‌طور ترس‌ها را نخواهند داشت.

نظریه ها

  • سلام علیکم

    آیا این که من در دلم به فکر خدا هستم و در اعمالم هم سعی میکنم خدا را در نظر بگیرم دیگر نباید بترسم پس یعنی لازم نیست به درگاه خدا گریه و زاری کنم؟

    • و علیکم السلام

      جواب شما را در قسمت پرسش و پاسخ در اسرع الوقت خواهیم داد

ما را در فضای مجازی دنبال کنید