دين وفطرت
آیا حضرت موسی و عیسی (علیهما السلام) در شهر مکه بوده و زیارت حج را انجام داده بودند؟

آیا حضرت موسی و عیسی (علیهما السلام) در شهر مکه بوده و زیارت حج را انجام داده بودند؟

آیا حضرت موسی و عیسی (علیهما السلام) در شهر مکه بوده و زیارت حج را انجام داده بودند؟

جواب:

از حضرت آدم تا امروز مرکز حج شهر مکه و اطرافش حساب می شود. کعبه و فلسفه برخی از اعمال حج، با حضرت ابراهیم (علیه السلام) گره خورده و یادآور خاطرات و ایثارگری های آن حضرت است. همچنین حضرت عیسی و موسی هم از نسل آن حضرت هستند و دسورات از خدا گرفته اند. ولی قران کریم در باره زیارت حج حضرات موسی و عیسی اطلاعی نمی دهد و لیکن در باره عکس این واقعیت نیز دلایلی در دست ما وجود ندارد.

در سوره شورا آیه شماره 13 خدای تعالی می فرماید:

 خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد حقایق و احکامی است که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم که دین خدا را بر پا دارید و هرگز تفرقه و اختلاف در دین مکنید. مشرکان را که به خدای یگانه و ترک بتان دعوت می‌کنی (قبولش) بسیار در نظرشان بزرگ می‌آید. (باری از انکار آنها میندیش که) خدا هر که را بخواهد به سوی خود (و مقام رسالت خویش) برمی‌گزیند و هر که را به درگاه خدا به تضرّع و دعا باز آید هدایت می‌فرماید

ما را در فضای مجازی دنبال کنید