دين وفطرت
آیا حمله کردن به کشتیهای غیر مسلمان در دریای آزاد جایز است؟

آیا حمله کردن به کشتیهای غیر مسلمان در دریای آزاد جایز است؟

آیا حمله کردن به کشتیهای غیر مسلمان در دریای آزاد جایز است؟ چون در تاریخ اسلام  در باره اینچنین هجومات می خوانیم.

علت عمده حملات مسلمانان به قریش و کاروان­های تجاری مکه ظلم و ستمی بود که قریش به مسلمانان روا داشته بود، قریش سال­ها مسلمانانِ مظلوم را در مکه مورد آزار و شکنجه های سخت قرار داده بود. پس از ورود نبی مکرم اسلام (ص) به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی این فرصت فراهم شد که مسلمانان جواب آن همه ظلم و ستم را بدهند و طبیعی است که در حملات نظامی دست­یابی به غنایم نیز مطرح است.

همچنین، اموال مسلمانان مهاجر به مدینه در مکه مورد دستبرد و غارت اشراف قریش قرار گرفته بود و مسلمانان به تلافی این دستبردها می­توانستند کاروان­های تجاری آنها را مورد تهدید قرار دهند؛ علاوه بر این که اصولا حالت جنگ بین مشرکان مکه و مسلمانان مدینه فرضیه­ای بود که تقریبا هر دو گروه آن را پذیرفته بودند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها