دين وفطرت
آیا خدوند ج.ج در هر گوشه دنیا یک هشداره دهنده ای ارسال نموده است ؟

آیا خدوند ج.ج در هر گوشه دنیا یک هشداره دهنده ای ارسال نموده است ؟

سوال : خداوند جل جلاله در سورۀ فرقان آیۀ 51 چنین میفرما ید : ( و اگر مى‏ خواستيم قطعا در هر شهرى &قریه ای هشداردهنده‏ اى برمى‏ انگيختيم ) واز طرف دیگر مانند آیه 24 سورۀ فاطر (ما تو را بحق، [به سِمَت‌] بشارتگر و هشداردهنده گسيل داشتيم، و هيچ امتى نبوده مگر اينكه در آن هشداردهنده‌اى گذشته است )در آیه فوق  ودیگر آیات  به هر قوم آمدن یک پیامبر را بیان میکند پس این آیات را چطور به عنوان یک کل فهمیدن لا زم هست ؟

جواب : سورۀ فر قان آیه 51 مضمونش چنین میباشد.  ( و اگر اولیت  را مختلف میکردم " به جای هر جامعه "  قطعا در هر شهرى هشداردهنده‏ اى برمى‏ انگيختيم )  جمله ای  در جای هر جامعه   داخل پرانتز هست. الزامات آیات زیر هست.

 و در حقيقت در ميان هر امتى فرستاده‏ اى برانگيختيم [تا بگويد] خدا را بپرستيد و از طاغوت [=فريبگر] بپرهيزيد پس از ايشان كسى است كه خدا [او را] هدايت كرده و از ايشان كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است بنابراين در زمين بگرديد و ببينيد فرجام تكذيب ‏كنندگان چگونه بوده است.  سوره النحل آیه 36.  ما این حقیقت را همراه تو فرستادیم تا این  که  بشارت دهی و هشداردهی ، و هيچ امتى نبوده مگر اينكه در آن هشداردهنده‌اى گذشته است (سوره فاطر آیه 24 .)

آیات فوق را در کل   مطالعه بکنیم فهمیده خواهد شد که در هر شهری پیا مبر بر نه انگیخته بلکه از هر امت یعنی اجتماع یک  هشداره دهنده بر انگیخته هست.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها