دين وفطرت

آیا خوردن غذای سحور شرط روزه گرفتن است؟

آیا بیدار شدن صبح و خوردن غذا از شروط  روزه  است؟

سحری خوردن شرط روزه گرفتن نیست، بلکه یک سنّت است زیرا برای سلامتی  انسان بسیار مفید است، و به تحمل گرسنگی و تشنگی، به خصوص در آخرین ساعت های روزه کمک کنید. این سنت پیامبر (ص)  است، از حضرت روایت شده است که فرمود:

تسحَّروا فإنَّ في السُّحور بركة- (صحيح البخاري، 20 – باب بركة السحور من غير إيجاب، برقم 1823) “برای خوردن سحری بر خیزید که در سحری خوردن برکت است”.

بنابر این به همین دلیل توصیه می شود به هیچ وجه روزه بدون سحری نگیرید چون باید از نعمت امساک  تا حد امکان استفاده کرد. اما در مورد کسانی که امساک نمی کنند، روزه آنها نیز صحیح است. برای آنها کافی است که از صبح تا غروب آفتاب ازخوردن و آشامیدن و چیزهایی که روزه را باطل می کنند قصد تقرب خدا خودداری کنند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید