دين وفطرت
آیا دایی یا عموی همسر به زن محرم می شوند؟

آیا دایی یا عموی همسر به زن محرم می شوند؟

سوال

 آیا دایی یا عموی همسر به زن محرم می شوند؟

پاسخ

در دین مقدس ما این موضوع بسیار مهم است. اسباب محرمیت سه چیز می باشد.

اولا: نسب یعنی هم زاد بودن. مثل برادر و خواهر. ثانیا: سبب یعنی ازدواج. ثالثا: رضاع یعنی شیر دادن. دایی و عموی زن از نحارم محسوب نمی شود.

بنابر این زن نباید پیش عموی و دایی همسر خود حجابش را باز کند.  علاوه بر این به شما توصیه می نماییم که به آیه 31 سوره مبارکه نور مراجعه کنید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید