دين وفطرت

آیا دختری می تواند برای پدر یا برادرش در محیط منزل پیش نمازی کند؟

البته روایاتیدر این مورد وارد شده است که در دوران رسول خدا (ص) زنی بنام ام ورقه به افراد خانواده خود پیشنمازی می کرد.

اما این روایت بنظر اکثر علماء ضعیف است و اینگونه احادیث ضعیف قابل قبول نیست. ما نیز این روایت را صحیح حساب نمی کنیم.

بنابر این از نظر اسلام زن نمی تواند برای مردها پیش نمازی کند ، گرچه محارم خود داشته باشند.

و اما مسئله در مورد امام جماعت بودن زن برای زنان دیگر از نظر اسلام رواست.

بنابر این امامت زن در نماز جماعت مردان، علی‌‌الاطلاق ناجایز و در جمع زنان جایز است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید