دين وفطرت

آیا در بهشت عبادت وجود دارد؟

سلام علیکم

آیا در بهشت نیز مانند دنیای ما عبادت وجود دارد؟ معلوم است که نعمت هایی در بهشت ​​وجود دارد و آیا در مقابل آن نعمت ها عبادت خدا در آنجا واجب نیست؟

پاسخ:

علیکم سلام

عبادت به معنای طاعت و فرمانبري مخصوص این دنیا است.دنیا دار تکلیف است و آخرت دار حساب.

در جنت انسانها  پاداش اعمال خوبى را كه دردنيا انجام داده اندمىگيرند. بهشت جاى کسانی هست که خدای متعال از آنها راضی است. همچنین عبادت کردن امور معنوی هست برای رشد و تکامل معنوی انسان و این رشد و تکامل باعث می شود انسان بهشت ​​را بدست آورد.

پس آیه ای درین باب که در بهشت هم عبادت وجود دارد در قران کریم نداریم.

از این فرصت استفاده کرده می خواهیم کلامی راجع به این موضوع از امام علی (رض) را به خدمت شما عرض کنیم:

“اَلیوم عملٌ و لا حساب و غداً حساب و لا عمل”

امروز(تا زمانی که در دنیا هستیم) روز عمل و تلاش است نه روز حساب‌رسی به اعمال، و فردای قیامت روز حساب‌رسی است نه روز عمل.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها