دين وفطرت
آیا در دین ما بردگی مجاز است؟

آیا در دین ما بردگی مجاز است؟

 

  دین مطهر ما با هیچ وجه بردگی را مجاز حساب نکرده است. اسلام، دین آزادی و حریت است و بردگی انسان با روح اسلام در تضاد استاسلام برای آزاد سازی بردگان در مدّت زمان طولانی، سه برنامه را طرح ریزی کرد.  احیای شخصیت بردگان.  گشودن دریچه آزادی .   بستن سرچشمه های بردگی .

 اسلام در راه مبارزه با برده داری، فروش برده را یکی از منفورترین معاملات دانسته است.

بسیار تأسف آور است کسانی که امروزه سردم دار آزادی و حقوق بشر و مدعی دموکراسی هستند، به اسم آزادی بر ضد آن گام بر می دارند، به دلیل روحیه استعماری شان هر از گاهی حمله به کشوری را در سر می پرورانند تا به زعم ناپخته خود دموکراسی را بسط دهند و از حقوق بشر دفاع کنند. نهیب گوش خراششان را به همه جا می رسانند و حال این که برای برداشتن پوشش زنان قانون وضع می کنند و محجبه ها را به جرم حجاب، از دانشگاه و تحصیل باز می دارند، به قول خودشان برای تأمین آزادی جنسی هم جنس بازی را امضا می کنند و هرگونه رفتاری را مجاز می شمارند، دفاع فلسطینیان را از جان و مال و ناموس خود اعمال تروریسی می دانند، اما جنگ آوری و حمله نظامیان اسرئیلی را مشروع و قانونی می خوانند.

 

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید