دين وفطرت
آیا در فهم حکم قرآن می توانیم از اعداد ریاضی استفاده کنیم؟

آیا در فهم حکم قرآن می توانیم از اعداد ریاضی استفاده کنیم؟

آیا در فهم حکم قرآن می توانیم از اعداد ریاضی استفاده کنیم؟

سوال: در آیه 38 سوره مائده راجع به بریدن دست دزد می باشد. در سوره یوسف آیه 31 هم، همان کلمه (فعل) بریدن راجع به زنانی که یوسف(ع) را دیدند به کار برده شده. واضح است که بریده شدن دست زنها به معنی قطع شدن دست آنها نمی باشد. همچنین جمع آیات، سوره مائده 5/38 (5+38=43) و سوره یوسف 12/31 (31+12=43) مثل هم است. آیا این نشان دهندۀ ارتباط بین این آیات نمی باشد؟

جواب: روش فهم قرآن با قرآن، روشی است که باید برای فهم قرآن مورد استفاده قرار دهیم. استفاده ا ز اعداد برای فهم قرآن روش درستی نمی باشد. چونکه در مورد اینکه بسم الله جزئی از آیات سوره ها می باشد و یا نه و همچنین در مورد وقفه های آیات هم نظرات متفاوتی وجود دارد. علاوه بر این در مورد سوره توبه و سوره انفال که آیا این دو سوره یکی هستند و یا دو سوره مستقل است نیز نظرات گوناگونی وجود دارد. پس در نتیجه، نمی توان از این روش برای فهم قرآن استفاده کرد.

از محاسبات عددی مائده 38+5=43 و یوسف 31+12=43 نمی توانیم بگوییم که قطعا رابطه ای بین اعداد ومفهومآیات وجود دارد.

همچنین در سوره یوسف آیه 31 (وقطعن ایدیهن) = دستانشان را بریدند در آیه 50 آن سوره نیز به کار برده شده. اگر این محاسبه ای ه در سوال مطرح شد را  درست هم فرض کنیم نمی توانیم بگوییم که منظور از بریدن دست که در آیه 38 مائده که می گوید (فاقطعوا ایدیهما) = "دستانشان را ببرید" و سوره یوسف آیات 31 و 50 دستشان را بریدند، هر دو به معنی خراش دادن و زخم کردن دست می باشد. در فارسی هم می گوییم فلانی به علت بی دقتی دستش را برید، و یا فلانی به علا مرض قند انگشتش را بریدند.

در کل باید گفت، نمی توانیم حکم قرآن و سنت پیامبر را در مجازات جرم دزدی که قطع کردن دست می باشد را نادیده بگیریم. منظور از (فاقطعوا ایدیهما) در آیه بریدن به معنای قطع کردن دست می باشد.

 

    

نظریه ها

  • با سلام و احترام
    ببخشید قطع کردن دست بر اساس آیه 38 مایده به صورت عام و مطلق آمده است آیا شامل هر نوع دزدی می شود یا مقدار دزدی باید چقدر باشد که دستش قطع گردد و یا از کجا باید دست قطع گردد ؟
    با تشکر

    • و علیکم السلام

      بله، قطع کردن دست دزد شرایط خاص خود را دارد که به اذن خداوند در باره آن هم خواهیم نوشت.  

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید