دين وفطرت
آیا در ماه ‏رمضان فعال بودن اماکن غذافروشی اشکال دارد؟

آیا در ماه ‏رمضان فعال بودن اماکن غذافروشی اشکال دارد؟

آیا در ماه ‏رمضان فعال بودن اماکن غذافروشی اشکال دارد؟

سؤال: پدرم رستورانی خرید که من در آن مدیریت کنم. اما من قبل از فعال کردن ‏آن می خواهم برخی ابهامات موجود را حل کنم. سؤال من این است که آیا در ماه مبارک ‏رمضان فعال بودن برخی رستوران، ساندویچی و سایر اماکن غذافروشی اشکال دارد؟ ‏پولی که در این ایام کسب می شود حلال است؟

جواب: در ماه مبارک رمضان هر مسلمان مکلف باید روزه بگیرد. مریض یا مسافر می ‏توانند روزه نگیرند. علاوه بر آن بچه ها، کهن سالان، غیر مسلمین هم هستند که روزه نمی ‏گیرند. برای استفاده این افراد نیاز به اماکن غذا فروشی وجود دارد. و در فعال بودن آن در ‏ماه رمضان هم از این لحاظ مشکلی ندارد. آن چه که برای روزه دارممنوع می باشد، ‏خوردن و آشامیدن است. کسی را به زور وادار کردن برای روزه گرفتن، ملامت کردن ‏افراد به خاطر ترک روزه یا صاحب رستوران برای فعال بودن سالن غذا خوری … ‏وظیفه روزه دار نیست. لذا معاشی که چنین اماکن در رمضان کسب می کنند، حرام نمی ‏باشد. علاوه برآن در موقع افطار احساس نیاز به چنین اماکن بیشتر می شود.‏

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها