دين وفطرت

آیا در نماز جماعت مأموم سوره حمد را قرائت می کند؟

سوال:

آیا در نماز جماعت مأموم سوره حمد را قرائت می کند؟

پاسخ:

نمازی که با مردم خوانده می شود دو نوع است. یکی این است که امام جماعت نماز را با صدای بلند می خواند. در قرآن می خوانیم که خدای متعال می فرماید:

وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ؛ “و چون قرآن خوانده می شود، گوش بدان فرا دهید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید” (اعراف 204) واژه “أنصتوا” به معنای سکوت توأم با گوش دادن است. معنی و  فلسفه بلند خواندن پیشنماز این است که مامومین قرات او را بشنوند، به این سبب خواندن حمد  در نماز جماعت بر عهده امام جماعت گذاشته شده است.

بنابر این هنگامی که در نماز جماعت امام جماعت مشغول قرائت قرآن می باشد، لازم است بقیه سکوت اختیار کرد و به او گوش داد. به هر حال در اثنای نماز انسان نمی تواند حرف بزند. ولی در نمازها اگر مأموم صدای امام جماعت را نشنود، می تواند خود به قرائت بپردازد.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید