دين وفطرت
آیا دعای انفرادی و پنهانی بهتر است و یا دعای به صورت جمعی ؟

آیا دعای انفرادی و پنهانی بهتر است و یا دعای به صورت جمعی ؟

قران کریم طرز دعا کردن را در سوره اعراف اینگونه بیان می کند:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  …

" پروردگارتان را به تضرع و نهانی بحوانید"

امروز در مساجد و تلویزیونها به صورت جمعی دعا می خوانند. آیا دعای انفرادی و پنهانی بهتر است و یا دعای به صورت جمعی ؟

پاسخ

البته، دعا نیایش و خواستن از خدای متعال می باشد.

دعا کردن این است که قلبمان را به حضور خدا بریزیم، با خدا صاف و صادق باشیم، زیرا که ما را بهتر از خودمان می شناسد. باید درخواستهایمان را به حضور خدا بیاوریم.  ما باید محبت، سپاسگزاری، و پرستشمان به خدا را در دعا ابراز کنیم. و خصوصا هنگام دعا بفهمیم و ادراک کنیم که چه می گوییم،  از خدا چه می خواهیم. این مطلب خیلی مهم است.

روزی در مسجد الحرام کعبه را طواف کرده بودم. ناگهان شنیدم که در کنارم دختری در زبان عربی دعا می خواند و مادرش هم به دعای او "آمین" می گوید. ولی تعجبترین چیز این بود که دختر می گفت:  اللهم اجیرنا من النار ( یعنی: خدایا ما را از اتش نجات بده) و مادرش مثل اینکه  تکرار می کند می گفت: اللهم ادخلنا النار ( یعنی: خدایا ما را به آتش داخل کن).  

در نگاهی کلی و به عنوان یک پاسخ مختصر می توان گفت که دعا خواه انفرادی باشد و خواه گروهی  باید بفهمیم به چه دعا "آمین" می گوییم. البته،  اگر یک نفر دعا می خواند و ما هم با فهم و ادراک "آمین" می گوییم و تایید می نماییم،  مجاز است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها