دين وفطرت
آیا دعای گنج العرش اساس شرعی دارد؟

آیا دعای گنج العرش اساس شرعی دارد؟

حکم خواندن کتاب مجموعه وظایف که شامل دعاهای گنج العرش، هفت هیکل، شش قفل، عهدنامه، سید الاستغفار و درود تاج می باشد.

این کتاب پر از شرکیات و بدعت می باشد و خواندن آن حرام است، و بطور کلی هر دعایی که در آن به انبیاء و یا اولیاء الهی وساطت شده باشد، شرک و حرام است و اگر به حرمت آنها توسل شده باشد باز حرام است و خواندن آنها موجب کفر و شرک است و باید از آن پرهیز نمود.
این دعاء و یا دعاهایی دیگر مانند گنج العرش و غیره، هیچ اصل و اساس و پایه ای شرعی ندارند، مثلا در دعای درود تاج آمده که پیامبر ( دافع البلاء … والم ) میباشد، این مقوله شرک میباشد و مخالف نص صریح قرآن میباشد، خداوند متعال در آیات زیادی در قرآن بیان کرده که فقط خداوند است که مشکل گشا و دافع و رافع مشکلات است، مثلا در این آیه میفرماید:

“قل لا املک لنفسی نفعا و لا ضرا الا ما شاء الله” (سوره اعراف : ۱۸۸)، یعنی: “ای پیامبر (به مردم) بگو که من برای‌ خودم‌ اختیار سود و زیانی‌ ندارم مگر اینکه خداوند بخواهد”.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید