دين وفطرت

آیا روزه گرفتن مبتلایان میگرنی در ماه رمضان مجاز هست؟

آیا مبتلایان میگرنی که ویژگی آن بدلیل گرسنگی سردردهای شدید پی در پی می‌باشد می توانند روزه بگیرند؟

گرسنگی ممکن است موجب تشدید دردهای میگرنی شود . در این حالت ، اگر اقدامات انجام شده به منظور تسکین درد کافی نباشد ، توصیه می شود اشخاصی که با روزه داری دچار دردهای میگرنی می شوند می توانند روزه را به تعویق انداخت. زیرا بیماری جواز به تاخیر انداختن روزه است ، مریضان به تعداد روز های که ترک روزه کردند، ‏در روزهای دیگر بعد از بهبود بگیرند.
اما ، از آنجا که میگرن یک بیماری مزمن شناخته شده است ، این بیماران معمورلا حتی پس از ماه رمضان قادر به روزه گرفتن نیستند. به همین دلیل به شرط اینکه مبتلایان با مصرف کردن داروهای خود را راس ساعت مشخصی ( اگر عوارض جانبی خطرناک نداشته باشد) روزه گرفتن برای آنها امکان پذیر باشد، آنها باید روزه را به قضا ندهند، ولی اگر با این راه نیز امکان پذیر نباشد ، به همین علت روزه گرفتن برای این بیماران توصیه نمی‌شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها