دين وفطرت
آیا زنان هنگام درمان مربوط به زنان باید روزه بگیرند ؟

آیا زنان هنگام درمان مربوط به زنان باید روزه بگیرند ؟

سوالی که برای بسیار از افراد در ماه مبارک رمضان پیش می آید این است که آیا زنان هنگام درمان مربوط به زنان باید روزه بگیرند یا روزه آنها باطل است؟

آن دسته از زنانی  که در ماه رمضان مجبورند به علت بیماری های زنان درمان شوند، هیچ منعی برای گرفتن روزه ندارند. چون تنها چیزهایی که روزه را باطل می نماید سه نوع است: خوردن، آشامیدن و مقاربت جنسی. وقتی به احکامی که در مبطلات روزه نگاه می کنیم می بینیم که هیچ یک از کارهایی که در فرایند درمان مرتبط با بیماری زنان که انجام می گیرد جزء امور سه گانه ای که باطل کننده روزه نیست.

 ولیکن ممکن است در حین درمان لازم باشد بیمار از حلق و گلوی بیمار چیزی پایین رود و یا برای درمان دارومصرف کند، در این صورت روزه را باطل می کند. در غیر این صورت روزه ی روزه دار صحیح است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید