دين وفطرت

آیا زن میتواند بدون محرم حج را ادا نماید؟

 

سؤال: آیا  زنی می تواند بدون همراهیی محرم به تنهایی به زیارت مکه سفر کند؟  و اگر در این شرایط حج را ادا نماید ،حج او باطل  است؟

پاسخ:

قبل از همه بايد گفت که واجب شدن زیارت حج برای بانوان، مشروط به همراهی محرم با آنها نیست، اگر زن توانایی مسافرت به تنهایی را داشته باشد می تواند سفر کند. در هیچ جای قرآن کریم  در آیات مربوط به حج ، چنین چیزی مانند “محرم” وجود ندارد.  طبق کتاب خدا ، تمام مناسک  حج برای زن و مرد برابر می باشد. خدای متعال  در سوره آل عمران آيه  ۹۷ ميفرمايد:

“وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً ” خداوند حج خانه خود را بر تمام مردم واجب كرده، براى كسانيكه استطاعت آنرا داشته باشند.

ولی تعداد از علماء عربستان سعودی  بدين امر معتقدند که زن نميتواند بدون محرم عازم حج وعمره گردد. بی شک این فتوای که برخی از فقها  داداند غیر منطقی است. عربستان سعودی به دلایل سنتی و باستانی به زنان اجازه نمی دهد بدون همراهی محرم حج را انجام دهند که مربوط به ایمنی زنان در مسیر مکه بود. در حالی که چنین مشکلی امروز وجود ندارد و  در عصر حاضر موانع که صد یا دویست سال پیش بود ، دیگر در راه زوار وجود ندارد.  امروز زائران خانه خدا از کشورشان با راه هوایی با خیال راحت ، مستقیماً به مکه یا مدینه یا هر شهر دیگری در عربستان سعودی سفر می کنند و  مسافرتشان آسان شده و رنج و زحمت چندانی ‌ندارد.  مگر دانشمندانی که این فتوی را می دهند بیش از خدا نگران امنیت زنان هستند؟

خلاصه کلام همراه بودن یکی از محارم زن در سفر به حج شرط نیست.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید