دين وفطرت

آیا سیگار روزه را باطل می کند؟

 

سوال: فتوای رایج این است که سیگار روزه را باطل می‌کند، هر چند  سیگار نه غذا است و نه نوشیدنی، پس نظر شما در این مورد چیست؟  آیا استشمام دود سیگار روزه را باطل می‌کند؟

پاسخ:

یکی از موضوعاتی که در مورد آن پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود مسایل سیگارکشی در ماه رمضان است. برخی ادعا می کنند که چون سیگار خوردنی و آشامیدنی نیست پس نباید روزه را باطل نماید.

در پاسخ باید گفت که مبطلات روزه خوردن و آشامیدن عمدی، همچنین مقاربت جنسی می باشد. یعنی این چیزها  عمداً و با توجّه انجام شود روزه را باطل می کند.  دلیل حرام بودن آنها بر روزه دار این است که آنها خواسته هایی هستند که برای تحقق خواست خداوند متعال از روزه باید ترک شود. بر همین اساس فرد سیگاری همانطور که هوس خوردنی می کند آن را مانند غذا میل می کند و دود سیگار به حلقش می‌رسد.

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه این است که سیگاری آن را مانند خوراکی می خورد و به عنوان غذا و نوشیدنی وارد معده می کند. بنابر این  روزه‌دار  باید از کشیدن سیگار و تنباکو و سایر دخانیات پرهیز کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید