دين وفطرت

آیا غسل جنابت بر زنان نیز واجب هست؟

درآیه ششم سوره مائده می خوانیم: يكي از شما از محل پستي آمده (قضاي حاجت كرده) يا با زنان تماس گرفته باشيد (آميزش جنسي كرده‏ ايد) و آب (براي غسل يا وضو) نيابيد با خاك پاكي تيمم كنيد” آیا از این آیه به دست نمی آید که این دستور فقط برای مردان است؟ یعنی غسل فقط برای مردان واجب هست؟ زیرا در آیه به زنان سفارش نشده است. جواب جنابعالی در این مورد چیست؟

پاسخ:

به طور کلی از این قبیل توسل ها در قرآن زیاد استنگاه قرآن فراجنسیتی است و فقط بر هدایت عنایت دارد، چه مرد باشد چه زن. با خواندن قرآن درمی‌یابیم که تناوب استفاده از الفاظ و ضمائر مذکر بسیار بیشتر از الفاظ و ضمائر مؤنث است. هیعنی  در کتاب خدا آیاتی هست که در یک جنس به مومنان خطاب می کند اما  به زنان نیز ربطی دارد. بعنوان مثال: یا ایها اللذین امنوا (ای آنان که ایمان آورده اند). چنانچه می بینید در این آیه خطاب به مردان و زنان است. نباید فراموش کرد که هر زبانی سبک خاص خود را دارد. از آنجایی که قرآن کریم به زبان عربی نازل شد، سبک زبان عربی کاملاً رعایت شده است.

در آیه مورد نظر نیز گرچه دستور الاهی به مردان است ولی متعلق به زنان نیز دارد. بناراین باید بعد از هر رابطه جنسی یا خارج شدن منی غسل جنابت کرد چه زن باشد چه مرد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید