دين وفطرت
آیا فرزندخوانده سهم‌الارث می‌برد؟

آیا فرزندخوانده سهم‌الارث می‌برد؟

زنی که فرزند ندارد و فرزند برادر شوهرش را به فرزندی پذیرفته است آیا این فرزند خوانده می تواند از ماترک وی ارث ببرد؟ و آیا این زن فرزند خوانده خود را در ارثی (از اموال غیر منقول) که از پدرش به او رسیده است نیز باید سهمی برای فرزند خوانده در نظر بگیرد؟

جواب:

 یکی از مشکلات زندگی زناشویی تولد فرزند است. اگر زوجی نتوانند بچه دار شوند در این صورت فرزند دیگران را به فرزند خواندگی قبول می کنند و اینجا است که بعد از فوت آنها مساله ارث و میراث مطرح می شود. حال آن که فرزند خوانده از پدر و مادری که او را به فرزندی پذیرفته اند ارث نمی برد ولی همان والدین می توانند با اراده خود و زمانی که هنوز در قید حیات هستند یک سوم اموال خود را به فرزند خوانده خود صلح کند. بقیه ی ما ترک میان وراث دیگر تقسیم می شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید