دين وفطرت
آیا فروبردن سر زیر آب یا شنا کردن روزه را باطل می کند؟

آیا فروبردن سر زیر آب یا شنا کردن روزه را باطل می کند؟

سلام علیکم.

آیا فروبردن سر در یک لحظه زیر آب یا شنا کردن در دریاچه  روزه را باطل می کند؟ چون در فقه اهل تشیع  این دو حالت از مبطلات روزه بشمار می آید

علیکم سلام.

اولا باید اشاره کنیم که آن دسته از احکامی که “فقها” بدون مراجعه به کتاب خدا صادر می کنند برای ما حجت نیست. ما باید احکام روزه را از دستورات قران کریم استخراج کنیم. ممکن است لازم باشد فرد روزه داری به علت خستگی یا از زودن عرق بدن حمام بکند؛ این امر نمی تواند موجب بطلان روزه گردد. هم چنانکه در مسایل دیگر بارها اشاره کردیم، مبطلات روزه فقط خوردن و آشامیدن و مقاربت جنسی است. البته حین استحمام نباید اجازه داد تا آب از حلق پایین برود

ما را در فضای مجازی دنبال کنید