دين وفطرت
آیا ما باید به مظلومان کمک کنیم؟

آیا ما باید به مظلومان کمک کنیم؟

حمایت کردن مظلومان اگر امکان داشته باشد  واجب است   ولی اگر این حمایت و کمک کردن داخلت به کارهای داخلی کشور دیگر محسوب می شود در این موقع باید احتیات کرد و این حمایت را با اطلاع دادن به سران همان دولت و با آنها ملاقات و مشورت نمودن  انجام کرد.    اگر یادتان هست یک نفر عالم اسلامی فتوی داده بود که "فلسطینیان می توانند خودتان را انفجار کنند و  علیه یهودیان عمل استشهاد انجام دهند". و این فتوی سبب شد یهودیان بین مساکن خود و بین غزه دیواری ساختند. و جنگ در میان آنها شدیدتر شد. . اینچنین اقدامات درست نیست.

ولی اگر در دست انسان باشد باید مظلومان را حمایت کند و در زندگی روزانیشان به آنها کمک کند.  

پیامبر اکرم (ص) می فرماید که اگر مسلمانی صدای کمک خواهی مسلمانی دیگر را بشنود و به یاری او نرود مسلمان نیست.

و در سوره انفال آیه 72 خدای متعال می فرماید:

"همانا کسانی که ایمان آوردند و ( به مدینه ) هجرت نمودند و در راه خدا با اموال و جان های خود جهاد کردند ، و کسانی ( از اهل مدینه ) که ( مهاجران را ) جا و پناه دادند و یاری نمودند ، آنها هستند که اولیاء یکدیگرند ( پیوند دوستی ، یاری و ارثی دارند ) و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند شما هیچ گونه پیوندی با آنان ندارید تا مهاجرت نمایند ، و اگر درباره امور دینی از شما یاری طلبند بر شما است که یاری نمایید مگر آنکه به ضرر گروهی باشد که میان شما و آنان پیمان ( ترک مخاصمه ) برقرار است ، و خداوند به آنچه می کنید بیناست"

هر گروهی از مسلمانان که در هر جای این کره خاکی به مشکلی بر بخورند؛ ما هم باید احساس همدردی کرده و در رفع مشکل آنها نهایت سعی را بکار ببندیم

ما را در فضای مجازی دنبال کنید